Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023
Karpatská kraslica
Deň múzeí
INSITA
Ostatné
Postupové súťaže
Edukačno
metodické
 
         

Archív - podujatia

 
Noc s netopiermi 2013
netopiere_prednaska_2013_1
netopiere_prednaska_2013_2
netopiere_prednaska_2013_3
netopiere_prednaska_2013_4
OPEN SPACE 2015 - viac...
os_2015
Open_space_2015_1
Open_space_2015_2
Open_space_2015_3
Open_space_2015_4
Open_space_2015_5
Open_space_2015_6
Open_space_2015_9
Open_space_2015_10
Open_space_2015_11
Open_space_2015_12
Open_space_2015_13
Open_space_2015_15
Open_space_2015_17
Open_space_2015_19
Open_space_2015_22
Open_space_2015_23
Open_space_2015_24
Open_space_2015_27
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT