Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023
Karpatská kraslica
Deň múzeí
INSITA
Ostatné
Postupové súťaže
Edukačno
metodické
 
         

Archív - podujatia

 
Agroart záhrady - workshop
2a_1
2a_2
2a_3
2a_4
2a_5
2a_6
2a_7
2a_8
2a_9
2a_10
2a_11
2a_12
L. Grosman
9a_1
9a_2
9a_3
9a_4
9a_5
9a_6
9a_7
9a_8
9a_9
9a_10
9a_11
9a_12
II. sv. vojna
14a_1
14a_2
14a_3
14a_4
14a_5
14a_6
Kraslice a písanky s posolstvom z minulosti
kap2019_1
kap2019_2
kap2019_3
kap2019_4
kap2019_5
kap2019_6
kap2019_7
kap2019_8
kap2019_9
kap2019_10
kap2019_11
kap2019_12
O tvorivom živote s Milanom Zelinkom
1mz2019_6
mz2019_1
mz2019_2
mz2019_3
mz2019_4
mz2019_5
Svetový deň vody v múzeu...
denvody2019_1
denvody2019_2
denvody2019_3
denvody2019_4
denvody2019_5
denvody2019_6
denvody2019_7
denvody2019_8
denvody2019_9
denvody2019_10
denvody2019_11
denvody2019_12
denvody2019_13
denvody2019_14
denvody2019_15
denvody2019_16
denvody2019_17
denvody2019_18
1arch2019_1
1arch2019_2
1arch2019_3
1arch2019_4
1arch2019_5
1arch2019_6
1arch2019_7
1arch2019_8
1arch2019_9
1arch2019_10
1arch2019_11
1arch2019_12
1arch2019_13
1arch2019_14
1arch2019_15
1arch2019_16
1arch2019_17
Dejepis v múzeu
3arch2019_1
3arch2019_2
3arch2019_3
3arch2019_4
3arch2019_5
3arch2019_6
Deň otcov v múzeu
4arch2019_1
4arch2019_2
4arch2019_3
4arch2019_4
4arch2019_5
4arch2019_6
4arch2019_7
4arch2019_8
4arch2019_9
4arch2019_10
4arch2019_11
4arch2019_12
4arch2019_13
4arch2019_14
Agroart-poľné umenie v skanzene
1_agroart_2019_pozv
agroart_2019_DJI_0006
agroart_2019_DJI_0008
agroart_2019_DJI_0017
agroart_2019_DJI_0024
agroart_2019_IMG_4457
agroart_2019_IMG_4461
agroart_2019_IMG_4463
agroart_2019_IMG_4466
agroart_2019_IMG_4480
agroart_2019_IMG_4483
agroart_2019_IMG_4490
agroart_2019_IMG_4495
agroart_2019_IMG_4506
agroart_2019_IMG_4508
agroart_2019_IMG_4510
agroart_2019_IMG_4518
agroart_2019_IMG_4536
MS_UP_1
MS_UP_2
MS_UP_3
MS_UP_4
MS_UP_5
MS_UP_6
Metodický seminár - umelecký prednes.
Deň tradičných remesiel
remesla2019_1
remesla2019_2
remesla2019_3
remesla2019_4
remesla2019_5
remesla2019_6
remesla2019_7
remesla2019_8
remesla2019_9
remesla2019_10
remesla2019_11
remesla2019_12
remesla2019_13
remesla2019_14
remesla2019_15
remesla2019_16
remesla2019_17
remesla2019_18
Prázdniny v múzeu
prazdniny2019_1
prazdniny2019_2
prazdniny2019_3
prazdniny2019_4
prazdniny2019_5
prazdniny2019_6
prazdniny2019_7
prazdniny2019_8
prazdniny2019_9
prazdniny2019_10
prazdniny2019_11
prazdniny2019_12
Zábavná grafika
zab_grafika2019_1
zab_grafika2019_2
zab_grafika2019_3
zab_grafika2019_4
zab_grafika2019_5
zab_grafika2019_6
zab_grafika2019_7
zab_grafika2019_8
zab_grafika2019_9
zab_grafika2019_10
zab_grafika2019_11
zab_grafika2019_12
Objektové vyučovanie
objektove_2019_1
objektove_2019_2
objektove_2019_3
objektove_2019_4
objektove_2019_5
objektove_2019_6
objektove_2019_7
objektove_2019_8
objektove_2019_9
objektove_2019_10
objektove_2019_11
objektove_2019_12
objektove_2019_13
objektove_2019_14
objektove_2019_15
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT
EKO DNI 2019