Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023
Karpatská kraslica
Deň múzeí
INSITA
Ostatné
Postupové súťaže
Edukačno
metodické
 
         

Archív - podujatia

 
Manželia na portrétoch
10a_1
10a_2
10a_3
10a_4
10a_5
10a_6
Stretnutie kultúr v múzeu. Ukrajinská kultúra
11a_1
11a_2
11a_3
11a_4
11a_5
11a_6
11a_7
11a_8
11a_9
11a_10
11a_11
11a_12
Juniáda 2019
2arch2019_1
2arch2019_2
2arch2019_3
2arch2019_4
2arch2019_5
2arch2019_6
NETRADIČNE SO ZBOROVÝM SPEVOM
zb_spev2019_1
zb_spev2019_2
zb_spev2019_3
zb_spev2019_4
zb_spev2019_5
zb_spev2019_6
zb_spev2019_7
zb_spev2019_8
zb_spev2019_9
zb_spev2019_10
zb_spev2019_11
zb_spev2019_12
zb_spev2019_13
zb_spev2019_14
zb_spev2019_15
zb_spev2019_16
zb_spev2019_17
PODVIHORLATSKÁ CHOVATEĽSKÁ VÝSTAVA
chov_vyst2019_1
chov_vyst2019_2
chov_vyst2019_3
chov_vyst2019_4
chov_vyst2019_5
chov_vyst2019_6
chov_vyst2019_7
chov_vyst2019_8
chov_vyst2019_9
chov_vyst2019_10
chov_vyst2019_11
chov_vyst2019_12
VIANOCE V MÚZEU
vianoce_2019_1
vianoce_2019_2
vianoce_2019_3
vianoce_2019_4
vianoce_2019_5
vianoce_2019_6
vianoce_2019_7
vianoce_2019_8
vianoce_2019_9
vianoce_2019_10
vianoce_2019_11
vianoce_2019_12
vianoce_2019_13
vianoce_2019_14
vianoce_2019_15
vianoce_2019_16
vianoce_2019_17
vianoce_2019_18
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT