Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023

Archív - podujatia

Štatút medzinárodnej súťažnej výstavy Karpatská kraslica
Karpatská kraslica
Deň múzeí
INSITA
Ostatné
Postupové súťaže
Edukačno
metodické
 
         
Karpatská kraslica 2019
KK2019_pIMG_3723 KK2019_pIMG_3750 KK2019_pIMG_5730 KK2019_pIMG_5732 KK2019_pIMG_5735 KK2019_pIMG_5746
KK2019_pIMG_5747 KK2019_pIMG_5751 KK2019_pIMG_5754 KK2019_pIMG_5763 KK2019_pIMG_5764 KK2019_pIMG_5765
KK2019_pIMG_5783 KK2019_pIMG_5786 KK2019_pIMG_5787 KK2019_pIMG_5789 KK2019_pIMG_5792 KK2019_pIMG_5799
KK2019_pIMG_5807 KK2019_pIMG_5813 KK2019_pIMG_5827
Kraslice a pisanky s posolstvom z minulosti v Humrnnom
kap_he_1 kap_he_2 kap_he_3 kap_he_4 kap_he_5 kap_he_6
kap_ulic_1 kap_ulic_2 kap_ulic_3 kap_ulic_4 kap_ulic_5 kap_ulic_6
Kraslice a pisanky s posolstvom z minulosti v Uliči
Karpatská kraslica 2019 - výstava
KK2019_vIMG_3725 KK2019_vIMG_3727 KK2019_vIMG_3728 KK2019_vIMG_3729 KK2019_vIMG_3730 KK2019_vIMG_3734
KK2019_vIMG_3736 KK2019_vIMG_3737 KK2019_vIMG_3739 KK2019_vIMG_3740 KK2019_vIMG_3741 KK2019_vIMG_3742
KK2019_vIMG_3743 KK2019_vIMG_3744 KK2019_vIMG_3745 KK2019_vIMG_3746 KK2019_vIMG_3747 KK2019_vIMG_3748
KK2019_vIMG_3752 KK2019_vIMG_3753 KK2019_vIMG_3754 KK2019_vIMG_3758 KK2019_vIMG_3759 KK2019_vIMG_3760
KK2019_vIMG_3761 KK2019_vIMG_3762 KK2019_vIMG_3763 KK2019_vIMG_3764 KK2019_vIMG_3765 KK2019_vIMG_3766
KK2019_vIMG_3767 KK2019_vIMG_3768 KK2019_vIMG_3769 KK2019_vIMG_3770 KK2019_vIMG_3771 KK2019_vIMG_3772
KK2019_vIMG_3773 KK2019_vIMG_3774 KK2019_vIMG_3776 KK2019_vIMG_3777 KK2019_vIMG_3778 KK2019_vIMG_3779
KK2019_vIMG_3780 KK2019_vIMG_3781 KK2019_vIMG_3782 KK2019_vIMG_3784 KK2019_vIMG_3785 KK2019_vIMG_3786
KK2019_vIMG_3787 KK2019_vIMG_3788 KK2019_vIMG_3789 KK2019_vIMG_3790 KK2019_vIMG_3791 KK2019_vIMG_3792
KK2019_vIMG_3793 KK2019_vIMG_3794 KK2019_vIMG_3795 KK2019_vIMG_3796 KK2019_vIMG_3797 KK2019_vIMG_3798
KK2019_vIMG_3799 KK2019_vIMG_3800 KK2019_vIMG_3801 KK2019_vIMG_3802 KK2019_vIMG_3803 KK2019_vIMG_3804
KK2019_vIMG_3805 KK2019_vIMG_3806 KK2019_vIMG_3807 KK2019_vIMG_3808 KK2019_vIMG_3809 KK2019_vIMG_3810
KK2019_vIMG_3811 KK2019_vIMG_3812 KK2019_vIMG_3813 KK2019_vIMG_3814 KK2019_vIMG_3815 KK2019_vIMG_3816
KK2019_vIMG_3817 KK2019_vIMG_3818 KK2019_vIMG_3819 KK2019_vIMG_3820 KK2019_vIMG_3821 KK2019_vIMG_3822
KK2019_vIMG_3823 KK2019_vIMG_3824 KK2019_vIMG_3825 KK2019_vIMG_3826 KK2019_vIMG_3827 KK2019_vIMG_3828
KK2019_vIMG_3829 KK2019_vIMG_3830 KK2019_vIMG_3831 KK2019_vIMG_3832 KK2019_vIMG_3833 KK2019_vIMG_3834
KK2019_vIMG_3835 KK2019_vIMG_3836 KK2019_vIMG_3837
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT