Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Karpatská kraslica
Deň múzeí
INSITA
Ostatné
Postupové súťaže
Edukačno
metodické
 
         

Archív - podujatia

Insita 2017
I_2017_ 00004 I_2017_ 00001 I_2017_ 00002 I_2017_ 00003 I_2017_ 00005
I_2017_ 00006 I_2017_ 00007 I_2017_ 00008 I_2017_ 00009
Termín: 9. - 14. 7. 2017

Účastníci: 10 insitných umelcov
Česko: Eva Filipová (Čistá);
Poľsko: Marian Garwona (Przemśl), Marian Pazucha (Nowy Sącz);
Slovensko: Martin Mešša (Komárov), Jozef Pavlík (Osuské), Miroslav Potoma (Stročín),
Srbsko: Klára Babka (Kovačica), Ana Knjazović (Kovačica)
Ukrajina: Zoryana Hutsulyak (Ľvov), Svitlana Starodubceva (Ľvov).

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
Poznávací program:
- prehliadka expozícií Vihorlatského múzea v Humennom;
- prehliadka s výkladom - r. k. kostol Všetkých svätých (Humenné);
- kultúrny program pri fontáne na námestí - spevácka skupina Zornica (Humenné)
- prehliadka s výkladom múzeum a archeopark (Hanušovce nad Topľou);
- prehliadka SNM-Múzea ukrajinskej kultúry - skanzen (Svidník);
- dielne rezbárov zo združenia ROMA ART spojené s kultúrnym programom v Čičave.

Výstava:
V roku 2017 nerealizovaná.
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT