Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Karpatská kraslica
Deň múzeí
INSITA
Ostatné
Postupové súťaže
Edukačno
metodické
 
         

Archív - podujatia

INSITA2019_3 INSITA2019_6 INSITA2019_7 INSITA2019_8 INSITA2019_9
INSITA2019_10 INSITA2019_11 INSITA2019_19 INSITA2019_20 INSITA2019_21
INSITA2019_22 INSITA2019_23 INSITA2019_24 INSITA2019_25 INSITA2019_26
INSITA2019_27 INSITA2019_28 INSITA2019_29 INSITA2019_30 INSITA2019_31
INSITA2019_32 INSITA2019_33 INSITA2019_34 INSITA2019_35 INSITA2019_36
I_2019_ 00001 I_2019_ 00002 I_2019_ 00003 I_2019_ 00004 I_2019_ 00005
I_2019_ 00006 I_2019_ 00011 I_2019_ 00012 I_2019_ 00013 I_2019_ 00014
I_2019_ 00015 I_2019_ 00016 I_2019_ 00017 I_2019_ 00018 I_2019_ 00019
I_2019_ 00020 I_2019_ 00021 I_2019_ 00010 I_2019_ 00022 I_2019_ 00009
I_2019_ 00007 I_2019_ 00008
Insita 2019
Termín: 14. - 19. 7. 2019

Účastníci: 10 insitných umelcov
Maďarsko: János Gál (Miskolc);
Poľsko: Marian Pazucha (Nowy Sącz), Ryszard Wysocki (Kalety);
Slovensko: Lucia Vicová (Prešov), Janka Cehlárová (Vranov nad Topľou), Anna Šimkuličová (Humenné), Ján Timko (Smižany), Rudolf Kotlárik (Hertník), Martin Uličný (Bardejov), Marek Zimka (Giraltovce).

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
Poznávací program:
- prehliadka expozícií Vihorlatského múzea v Humennom;
- kultúrny program pri Fontáne lásky v Humennom: Folklórna skupina Košicki špivaci;
- prehliadka s výkladom - pravoslávne chrámy v Ruskom Potoku;
- prehliadka miniskanzenu v Uliči;
- prehliadka s výkladom - Observatórium (Kolonica)
- prehliadka s v
ýkladom - kaštieľ v Snine.

_________________________________________________________________________________
Výstava:
Z dreva - zo srdca (18. 7. - 31. 8. 2019)
Expozícia ľudovej architektúry a bývania, Humenné (kurátorka: Mgr. Dana Kataniková)


       Na Slovensku - ako v každej lesnatej oblasti, patrí drevo medzi základný materiál, z ktorého človek po tisícročia vyrezával predmety potrebné
pre každodenný život, ale aj potešenie. Z estetických princípov obsiahnutých v ľudovej tvorbe vychádza aj časť modernej rezbárskej práce. V domácej tradičnej tvorivosti objavili  výtvarníci zhmotnenie umeleckej potencie národa. Zreteľne sa tieto paralely javia napríklad aj v dielach insitných umelcov.
       Priestory Expozície ľudovej architektúry a bývania v Humennom v termíne od 18. júla do 31. augusta 2019 zdobí viac ako tridsať drevorezieb vytvorených za posledných pätnásť rokov v rámci medzinárodného výtvarného plenéru Insita. Práve na tomto mieste možno lepšie sledovať súvislosti, no aj rozdiely v dielach rezbárov, ktorých životy a tvorbu delia takmer dve storočia. 
       Od roku 2005 boli postupne zhromažďované maliarske, sochárske, kresliarske, drôtené a textilné práce. Tie vytvárajú základ pre galériu insitného umenia v Humennom. V zbierkach Vihorlatského múzea sa doposiaľ nachádza takmer 200 prác od slovenských a zahraničných (Česko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Taliansko, Srbsko, Bulharsko, Francúzsko) insitných umelcov. Z toho presne 100 diel tvoria drevorezby od komorných až po monumentálne rozmery. Približne v rovnakej miere sú zastúpené práce znázorňujúce sakrálnu a profánnu tematiku. Tak ako v minulosti, aj dnes sú umelecké stvárnenia prírody, kolobehu života, bájnych bytostí a spoločenských udalostí mimoriadne pôsobivé. O čosi viac zvyčajne upútajú témy lásky a bôľov, ktoré umelci neraz prežívali aj vo vlastnom živote a v živote svojich blízkych. Ako píše Soňa Kovačevičová a Bedrich Schreiber, práve vnútorný zážitok je tým, čo dotvára všeľudské námety a vnáša do nich život.
       „Výstava je poctou umelcom so šikovnými rukami a srdom otvoreným načúvať  šepotu dreva. Zároveň aj spomienkou na predkov, ktorí do  jedného z najstarších prírodných materiálov vkladali svoje výpovede o budúcom kultúrnom dedičstve.“ Mgr. Jana Fedičová
Projekt bol v roku 2019 ukončený.
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT