Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023
Karpatská kraslica
Deň múzeí
INSITA
Ostatné
Postupové súťaže
Edukačno
metodické
 
         

Archív - podujatia

 
Tvorivé dielne - 2018 ...viac
TD_12_2018_1
TD_12_2018_2
TD_12_2018_3
TD_12_2018_4
TD_12_2018_5
TD_12_2018_6
TD_12_2018_7
TD_12_2018_8
TD_12_2018_9
TD_12_2018_10
TD_12_2018_11
TD_12_2018_12
Metodický seminár pre pedagógov - 2018
ms_11_2018_1
ms_11_2018_2
ms_11_2018_3
ms_11_2018_4
ms_11_2018_5
ms_11_2018_6
Deň českej kultúry - 2018
cz_kult_2018_1
cz_kult_2018_2
cz_kult_2018_3
cz_kult_2018_4
cz_kult_2018_5
cz_kult_2018_6
cz_kult_2018_7
cz_kult_2018_8
cz_kult_2018_9
cz_kult_2018_10
cz_kult_2018_11
cz_kult_2018_12
cz_kult_2018_13
cz_kult_2018_14
cz_kult_2018_15
cz_kult_2018_16
cz_kult_2018_17
cz_kult_2018_18
Deň PSK - 2018
psk_2018_1
psk_2018_2
psk_2018_3
psk_2018_4
psk_2018_5
psk_2018_6
psk_2018_7
psk_2018_8
psk_2018_9
psk_2018_10
psk_2018_11
psk_2018_12
psk_2018_13
psk_2018_14
psk_2018_15
psk_2018_16
psk_2018_17
psk_2018_18
Deň remesiel - 2018
den_remesiel_2018_1
den_remesiel_2018_2
den_remesiel_2018_3
den_remesiel_2018_4
den_remesiel_2018_5
den_remesiel_2018_6
den_remesiel_2018_7
den_remesiel_2018_8
den_remesiel_2018_9
den_remesiel_2018_10
den_remesiel_2018_11
den_remesiel_2018_12
den_remesiel_2018_13
den_remesiel_2018_14
den_remesiel_2018_15
den_remesiel_2018_16
den_remesiel_2018_17
den_remesiel_2018_18
den_remesiel_2018_19
den_remesiel_2018_20
den_remesiel_2018_21
den_remesiel_2018_22
Adolf Ivanovič Dobriansky - 2018
dobriansky_2018_1
dobriansky_2018_2
dobriansky_2018_3
dobriansky_2018_4
dobriansky_2018_5
dobriansky_2018_6
dobriansky_2018_7
dobriansky_2018_8
dobriansky_2018_9
dobriansky_2018_10
dobriansky_2018_11
dobriansky_2018_12
dobriansky_2018_13
dobriansky_2018_14
dobriansky_2018_15
dobriansky_2018_16
Literárny večer - 2018
lit_vecer_2018_1
lit_vecer_2018_2
lit_vecer_2018_3
lit_vecer_2018_4
lit_vecer_2018_5
lit_vecer_2018_6
lit_vecer_2018_7
lit_vecer_2018_8
Fotografické horizonty 2018
fotohorizonty_2018_1
fotohorizonty_2018_2
fotohorizonty_2018_3
fotohorizonty_2018_4
fotohorizonty_2018_5
fotohorizonty_2018_6
fotohorizonty_2018_7
fotohorizonty_2018_8
fotohorizonty_2018_9
fotohorizonty_2018_10
Pocta A. Ľubimovi   2018
pocta_lubimovi_2018_1
pocta_lubimovi_2018_2
pocta_lubimovi_2018_3
pocta_lubimovi_2018_4
pocta_lubimovi_2018_5
pocta_lubimovi_2018_6
pocta_lubimovi_2018_7
pocta_lubimovi_2018_8
pocta_lubimovi_2018_9
pocta_lubimovi_2018_10
pocta_lubimovi_2018_11
pocta_lubimovi_2018_12
Tvorivé dielne 2018
tvorive_dielne_2018_1
tvorive_dielne_2018_2
tvorive_dielne_2018_3
tvorive_dielne_2018_4
tvorive_dielne_2018_5
tvorive_dielne_2018_6
tvorive_dielne_2018_7
tvorive_dielne_2018_8
tvorive_dielne_2018_9
tvorive_dielne_2018_10
tvorive_dielne_2018_11
tvorive_dielne_2018_12
Deň maďarskej kultúry  2018
DMK2018_1
DMK2018_2
DMK2018_3
DMK2018_4
DMK2018_5
DMK2018_6
DMK2018_7
DMK2018_8
DMK2018_9
DMK2018_10
DMK2018_11
DMK2018_12
DMK2018_13
DMK2018_14
DMK2018_15
DMK2018_16
DMK2018_17
DMK2018_18
EKO DNI  2018
1_pozv_eko2018
IMG_7975
IMG_7981
IMG_7985
IMG_8040
IMG_8052
IMG_8067
IMG_9115
IMG_20180607_094703
IMG_20180607_094815
IMG_20180607_094855
IMG_20180607_095001
Prázdniny v múzeu  2018
prazdniny_2018_1
prazdniny_2018_2
prazdniny_2018_3
prazdniny_2018_4
prazdniny_2018_5
prazdniny_2018_6
Metodický seminár 2018
metodicky_seminar_4_2018_1
metodicky_seminar_4_2018_2
metodicky_seminar_4_2018_3
metodicky_seminar_4_2018_4
metodicky_seminar_4_2018_5
metodicky_seminar_4_2018_6
Svetový deň vody vo Vihorlatskom múzeu v Humennom 2018 ...viac...
den_vody_2018_1
den_vody_2018_2
den_vody_2018_3
den_vody_2018_4
den_vody_2018_5
den_vody_2018_6
den_vody_2018_7
den_vody_2018_8
den_vody_2018_9
den_vody_2018_10
den_vody_2018_11
den_vody_2018_12
Tvorivé dielne  2018    ...vyhodnotenie...
tvorive_dielne_2018_3_1
tvorive_dielne_2018_3_2
tvorive_dielne_2018_3_3
tvorive_dielne_2018_3_4
tvorive_dielne_2018_3_5
Cesta stredovekom  2018
cesta_stredovekom_2018_2
cesta_stredovekom_2018_3
cesta_stredovekom_2018_4
cesta_stredovekom_2018_5
cesta_stredovekom_2018_6
cesta_stredovekom_2018_7
cesta_stredovekom_2018_8
cesta_stredovekom_2018_9
cesta_stredovekom_2018_10
cesta_stredovekom_2018_11
cesta_stredovekom_2018_12
cesta_stredovekom_2018_13
Múzeum otvorené najmenším fotografom 2018 ...   viac...
foto_enter_2018_25
foto_enter_2018_26
foto_enter_2018_27
foto_enter_2018_28
foto_enter_2018_29
foto_enter_2018_30
foto_enter_2018_31
foto_enter_2018_32
foto_enter_2018_33
foto_enter_2018_34
foto_enter_2018_35
foto_enter_2018_36
foto_enter_2018_37
Z odkazu svätcov...          
Beseda s profesorom PhDr., ThDr. Štefanom Lenčišom, PhD., vysokoškolským pedagógom, kňazom, publicistom, rodákom z Humenného.  
zodkazusvatcov_2018_1
zodkazusvatcov_2018_2
zodkazusvatcov_2018_3
zodkazusvatcov_2018_4
zodkazusvatcov_2018_5
zodkazusvatcov_2018_7
zodkazusvatcov_2018_8
zodkazusvatcov_2018_9
zodkazusvatcov_2018_10
zodkazusvatcov_2018_11
zodkazusvatcov_2018_12
zodkazusvatcov_2018_13
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT