Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023
Karpatská kraslica
Deň múzeí
INSITA
Ostatné
Postupové súťaže
Edukačno
metodické
 
         

Archív - podujatia

 
Strunobranie 2017
strunobranie_2017_1
strunobranie_2017_2
strunobranie_2017_3
strunobranie_2017_4
strunobranie_2017_5
strunobranie_2017_6
Divertimento musicale 2017 ... viac...
divertimento_musicale_2017_1
divertimento_musicale_2017_2
divertimento_musicale_2017_3
divertimento_musicale_2017_4
divertimento_musicale_2017_5
divertimento_musicale_2017_6
divertimento_musicale_2017_7
divertimento_musicale_2017_8
divertimento_musicale_2017_9
divertimento_musicale_2017_10
Divadelná jar 2017
Podpora mladých divadelníkov na pôde Vihorlatského múzea
divadena_jar_2017
Hviezdoslavov Kubín 2017 ...  viac...
hv_kubin_he_2017_1
hv_kubin_he_2017_2
hv_kubin_he_2017_3
hv_kubin_he_2017_4
hv_kubin_he_2017_5
hv_kubin_he_2017_6
hv_kubin_he_2017_7
hv_kubin_he_2017_8
hv_kubin_he_2017_9
hv_kubin_he_2017_10
hv_kubin_he_2017_11
hv_kubin_he_2017_12
hv_kubin_he_2017_13
hv_kubin_he_2017_14
hv_kubin_he_2017_15
hv_kubin_he_2017_16
hv_kubin_he_2017_17
hv_kubin_he_2017_18
hv_kubin_he_2017_19
hv_kubin_he_2017_20
hv_kubin_he_2017_21
hv_kubin_he_2017_22
hv_kubin_he_2017_23
hv_kubin_he_2017_24
hv_kubin_he_2017_25
hv_kubin_he_2017_26
hv_kubin_he_2017_27
hv_kubin_sn_2017_1
hv_kubin_sn_2017_2
hv_kubin_sn_2017_3
hv_kubin_sn_2017_4
hv_kubin_sn_2017_5
hv_kubin_sn_2017_6
hv_kubin_sn_2017_7
hv_kubin_sn_2017_8
hv_kubin_sn_2017_9
hv_kubin_sn_2017_10
Výtvarné spektrum 2017 .... viac...   ...propagačný materiál
vspektrum_2017_1
vspektrum_2017_2
vspektrum_2017_3
vspektrum_2017_4
vspektrum_2017_5
vspektrum_2017_6
vspektrum_2017_7
vspektrum_2017_8
vspektrum_2017_9
vspektrum_2017_10
vspektrum_2017_11
Regionálna súťaž hudobného folklóru dospelých - 2017
folklor_dospelych_2017_2
folklor_dospelych_2017_3
folklor_dospelych_2017_4
folklor_dospelych_2017_5
folklor_dospelych_2017_6
folklor_dospelych_2017_7
folklor_dospelych_2017_8
folklor_dospelych_2017_9
Vyhodnotenie regionálneho kola  recitačnej súťaže Timravina Studnička 2017
P1180116
P1180119
P1180120
P1180122
P1180143
P1180154
P1180156
P1180157
P1180174
P1180190
9. KARPATSKÉ BIENÁLE GRAFIKY DETÍ A MLÁDEŽE 2017 ... katalóg...
bienale_2017_1
bienale_2017_3
bienale_2017_4
bienale_2017_5
bienale_2017_6
bienale_2017_7
bienale_2017_8
bienale_2017_9
bienale_2017_10
bienale_2017_11
bienale_2017_12
bienale_2017_13
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT