Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Karpatská kraslica
Deň múzeí
INSITA
Ostatné
Postupové súťaže
Edukačno
metodické
 
         

Archív - podujatia

 
Nositelia tradícií  2018
1nositelia_2018_13
nositelia_2018_1
nositelia_2018_2
nositelia_2018_3
nositelia_2018_4
nositelia_2018_5
nositelia_2018_6
nositelia_2018_7
nositelia_2018_8
nositelia_2018_9
nositelia_2018_10
nositelia_2018_11
nositelia_2018_12
Hudobný folklór  2018
hf_2018_1
hf_2018_2
hf_2018_3
hf_2018_4
hf_2018_5
hf_2018_6
hf_2018_7
hf_2018_8
hf_2018_9
hf_2018_10
hf_2018_11
hf_2018_12
cz_kult_2018_1
cz_kult_2018_2
cz_kult_2018_3
cz_kult_2018_4
cz_kult_2018_5
cz_kult_2018_6
cz_kult_2018_7
cz_kult_2018_8
cz_kult_2018_9
cz_kult_2018_10
cz_kult_2018_11
cz_kult_2018_12
cz_kult_2018_13
cz_kult_2018_14
cz_kult_2018_15
cz_kult_2018_16
cz_kult_2018_17
cz_kult_2018_18
Deň českej kultúry - 2018
Deň PSK - 2018
psk_2018_1
psk_2018_2
psk_2018_3
psk_2018_4
psk_2018_5
psk_2018_6
psk_2018_7
psk_2018_8
psk_2018_9
psk_2018_10
psk_2018_11
psk_2018_12
psk_2018_13
psk_2018_14
psk_2018_15
psk_2018_16
psk_2018_17
psk_2018_18
Deň remesiel - 2018
den_remesiel_2018_1
den_remesiel_2018_2
den_remesiel_2018_3
den_remesiel_2018_4
den_remesiel_2018_5
den_remesiel_2018_6
den_remesiel_2018_7
den_remesiel_2018_8
den_remesiel_2018_9
den_remesiel_2018_10
den_remesiel_2018_11
den_remesiel_2018_12
den_remesiel_2018_13
den_remesiel_2018_14
den_remesiel_2018_15
den_remesiel_2018_16
den_remesiel_2018_17
den_remesiel_2018_18
den_remesiel_2018_19
den_remesiel_2018_20
den_remesiel_2018_21
den_remesiel_2018_22
PODVIHORLATSKÁ CHOVATEĽSKÁ VÝSTAVA V SKANZENE - 2018
choovatelia_2018_1
choovatelia_2018_2
choovatelia_2018_3
choovatelia_2018_4
choovatelia_2018_5
choovatelia_2018_6
choovatelia_2018_7
choovatelia_2018_8
choovatelia_2018_9
choovatelia_2018_10
choovatelia_2018_11
choovatelia_2018_12
Pocta A. Ľubimovi   2018
pocta_lubimovi_2018_1
pocta_lubimovi_2018_2
pocta_lubimovi_2018_3
pocta_lubimovi_2018_4
pocta_lubimovi_2018_5
pocta_lubimovi_2018_6
pocta_lubimovi_2018_7
pocta_lubimovi_2018_8
pocta_lubimovi_2018_9
pocta_lubimovi_2018_10
pocta_lubimovi_2018_11
pocta_lubimovi_2018_12
Rusínsky festival  2018
rusinsky_fest_2018_1
rusinsky_fest_2018_2
rusinsky_fest_2018_3
rusinsky_fest_2018_4
rusinsky_fest_2018_5
rusinsky_fest_2018_6
rusinsky_fest_2018_7
rusinsky_fest_2018_8
rusinsky_fest_2018_9
rusinsky_fest_2018_10
rusinsky_fest_2018_11
rusinsky_fest_2018_12
Ruská Volová a Klenová v skanzene 2018
klenova_r_volova_2018_1
klenova_r_volova_2018_2
klenova_r_volova_2018_3
klenova_r_volova_2018_4
klenova_r_volova_2018_5
klenova_r_volova_2018_6
klenova_r_volova_2018_7
klenova_r_volova_2018_8
klenova_r_volova_2018_9
klenova_r_volova_2018_10
klenova_r_volova_2018_11
klenova_r_volova_2018_12
Deň maďarskej kultúry  2018
DMK2018_1
DMK2018_2
DMK2018_3
DMK2018_4
DMK2018_5
DMK2018_6
DMK2018_7
DMK2018_8
DMK2018_9
DMK2018_10
DMK2018_11
DMK2018_12
DMK2018_13
DMK2018_14
DMK2018_15
DMK2018_16
DMK2018_17
DMK2018_18
Vianoce v múzeu
13a_1
13a_2
13a_3
13a_4
13a_5
13a_6
13a_7
13a_8
13a_9
13a_10
13a_11
13a_12
12a_1
12a_2
12a_3
12a_4
12a_5
12a_6
12a_7
12a_8
12a_9
12a_10
12a_11
12a_12
Šachový turnaj
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT