Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023
Karpatská kraslica
Deň múzeí
INSITA
Ostatné
Postupové súťaže
Edukačno
metodické
 
         

Archív - podujatia

 
H/AMFO Roberta Spielmanna 2017
HAMFO
hamfo_2017_1
hamfo_2017_2
hamfo_2017_3
hamfo_2017_4
hamfo_2017_5
hamfo_2017_6
hamfo_2017_7
hamfo_2017_8
hamfo_2017_9
hamfo_2017_10
hamfo_2017_11
hamfo_2017_13
hamfo_2017_16
hamfo_2017_17
hamfo_2017_18
hamfo_2017_19
hamfo_2017_20
hamfo_2017_21
hamfo_2017_22
hamfo_2017_23
hamfo_2017_24
hamfo_2017_25
hamfo_2017_26
hamfo_2017_27
hamfo_2017_28
hamfo_2017_29
hamfo_2017_30
Valentínska kvapka krvi vo Vihorlatskom múzeu v Humennom 2017
valentinska_kvapka_2017_1
valentinska_kvapka_2017_2
valentinska_kvapka_2017_3
valentinska_kvapka_2017_4
valentinska_kvapka_2017_5
valentinska_kvapka_2017_6
valentinska_kvapka_2017_7
valentinska_kvapka_2017_8
valentinska_kvapka_2017_9
valentinska_kvapka_2017_10
valentinska_kvapka_2017_11
valentinska_kvapka_2017_12
valentinska_kvapka_2017_13
valentinska_kvapka_2017_14
valentinska_kvapka_2017_15
valentinska_kvapka_2017_16
valentinska_kvapka_2017_17
valentinska_kvapka_2017_18
valentinska_kvapka_2017_19
valentinska_kvapka_2017_20
valentinska_kvapka_2017_21
Divertimento musicale 2017 ... viac...
divertimento_musicale_2017_1
divertimento_musicale_2017_2
divertimento_musicale_2017_3
divertimento_musicale_2017_4
divertimento_musicale_2017_5
divertimento_musicale_2017_6
divertimento_musicale_2017_7
divertimento_musicale_2017_8
divertimento_musicale_2017_9
divertimento_musicale_2017_10
strunobranie_2017_1
strunobranie_2017_2
strunobranie_2017_3
strunobranie_2017_4
strunobranie_2017_5
strunobranie_2017_6
Strunobranie 2017
Divadelná jar 2017
Podpora mladých divadelníkov na pôde Vihorlatského múzea
divadena_jar_2017
1_klenova
klenova_2017_1
klenova_2017_2
klenova_2017_3
klenova_2017_4
klenova_2017_5
klenova_2017_6
klenova_2017_7
klenova_2017_8
klenova_2017_9
klenova_2017_10
klenova_2017_11
klenova_2017_12
Klenová v skanzene 2017 ... viac...
11. ročník Festivalu národnostnej vzájomnosti - 2017
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_1
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_2
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_3
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_4
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_5
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_6
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_7
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_8
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_9
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_10
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_11
Regionálna súťaž hudobného folklóru dospelých - 2017
folklor_dospelych_2017_2
folklor_dospelych_2017_3
folklor_dospelych_2017_4
folklor_dospelych_2017_5
folklor_dospelych_2017_6
folklor_dospelych_2017_7
folklor_dospelych_2017_8
folklor_dospelych_2017_9
sach_2017_1
sach_2017_2
sach_2017_3
sach_2017_4
sach_2017_5
sach_2017_6
sach_2017_7
sach_2017_8
sach_2017_9
sach_2017_10
sach_2017_11
sach_2017_12
Živý šach na nádvorí Vihorlatského múzea v Humennom - 2017
Slávnosti jabĺk vo Vihorlatskom múzeu v Humennom... viac
jablko_2017_1
jablko_2017_2
jablko_2017_3
jablko_2017_4
jablko_2017_5
jablko_2017_6
jablko_2017_7
jablko_2017_8
jablko_2017_9
jablko_2017_10
jablko_2017_11
jablko_2017_12
Deň tradičných remesiel vo Vihorlatskom múzeu - 2017
tradicne_remesla_2017_1
tradicne_remesla_2017_2
tradicne_remesla_2017_3
tradicne_remesla_2017_4
tradicne_remesla_2017_5
tradicne_remesla_2017_6
tradicne_remesla_2017_7
tradicne_remesla_2017_8
tradicne_remesla_2017_9
tradicne_remesla_2017_10
tradicne_remesla_2017_11
tradicne_remesla_2017_12
tradicne_remesla_2017_13
tradicne_remesla_2017_14
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT